Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
margarytkaArt Obrusy ozdobne

Sklep internetowy margarytkaart działający pod adresem margarytkaart.pl prowadzony przez Małgorzatę Filutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska, z siedzibą:

 • 03-287 Warszawa
 • ul. Skarbka z Gór 23A/2
 • nr NIP: 1180041804
 • nr REGON:010926161

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej:

telefonicznie:

605694045
pisemnie na adres:

 • margarytkaArt Obrusy ozdobne
 • Ogrodów Działkowych 24
 • 05-200 Wołomin

Słowniczek

 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.
 • Konto Klienta - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
 • Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).Sklep - prowadzony przez margarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska działający pod adresem: margarytkaart.pl, sprzedający towary nowe za pośrednictwem Internetu.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje dotyczące produktu
 • Produkt/towar – przedmiot zamówienia.
 • Koszyk – zakładka, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, formy płatności.
 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi konta.
 • Serwis – portal internetowy znajdujący się pod adresem margarytkaart.pl
 • Sklep - sklep internetowy margarytkaArt dostępny pod adresem elektronicznym www.margarytkaArt.pl, stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Sprzedawca lub Usługodawca - margarytkaArt obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska z siedzibą w Warszawie, 03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 23 A/2, NIP. 118-004-18-04
 • Strony - Sprzedawca i Zamawiający.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin.
 • Użytkownik – użytkownik internetu, w tym będący Klientem, korzystający ze Strony
 • Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu towarów w Sklepie.
 • Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych towarów zgodnie z ich opisem, ceną i kosztami dostawy na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego margarytkaart, składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.  Sklep margarytkaArt prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż detaliczną. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.margarytkaart.pl

3.   Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych komputera:

 • a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 • b. Procesor: 1 GHz
 • c. RAM: 1 GB pamięci RAM
 • d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 • e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
 • f. Sterowanie: klawiatura, mysz
 • g. Opcjonalnie: słuchawki
 • h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 • i.  Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą skryptu JavaScript i cookies ­ Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub inna zgodna z nimi przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji,


4.   Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnego numeru telefonu.

5.   MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego margarytkaart spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego margarytkaart z infrastrukturą techniczną Klienta

6.   Dokonując rejestracji Klient zawiera ze Sklepem umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Serwisie Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji przez Klienta może uniemożliwić realizację zamówienia.  8. Przeglądanie produktów Sklepu Internetowego margarytkaart nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego margarytkaart możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
9. Zdjęcia oferowanych produktów zamieszczanych na stronach Sklepu są wzorami pokazowymi. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami są własnością Sklepu.
10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów i postanowień Regulaminu.

§ 2. Rejestracja

1.   W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny lub za pomocą Aplikacji Mobilnej , podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Użytkownik w trakcie rejestracji ustanawia hasło do konta, które jest poufne i nie może być przez Użytkownika ujawniane osobom trzecim.
2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, margarytkaArt, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
2.   Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z Serwisu są nieodpłatne.
3.   Po zarejestrowaniu się każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
4.  W celu korzystania ze stron Sklepu Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do internetu. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Klienta powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".
5.   W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres obrusyozdobne@margarytkaart.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
6.   Na swoim koncie każdy Klient może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją newslettera oraz danymi osobowymi.
7. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, oznaczonego jako "Nie pamiętam hasła". Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła. 
8. Dane klientów są wyłącznie przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, nie są przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim, nie są i nie będą przetwarzane w innych celach, są archiwizowane dokumenty związane ze sprzedażą w tym dane osobowe. 

§ 3. Informacje o towarach 

1.  Informacje o towarach dostępnych w asortymencie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.  Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęć zamieszczonych na stronie margarytkaart, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. margarytkaArt Obrusy ozdobne nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Serwisie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie różnice w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach lub gramach.
3. Treści prezentowane na Stronie, zdjęcia i opisy, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów innych niż własny użytek osobisty. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez zgody uprawnionego.
4.   Wszystkie ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu są podawane w złotych polskich, są cenami brutto, nie zawierają kosztów dostawy.
5.   Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości, wagi i wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w „koszyku” przed złożeniem zamówienia przez Klienta z obowiązkiem zapłaty.
6.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.   Zamówienia można składać przez stronę margarytkaart.pl
na produkty dostępne w asortymencie Sklepu 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę:

 • a) bez koniecznego logowania jako Klient nie zarejestrowany
 • b) za pośrednictwem logowania jako Klient zarejestrowany poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu margarytkaart.pl 

2. Przed dodaniem produktu do Koszyka, Klient informowany jest o cechach wybranego przez siebie Towaru oraz deklarowanym terminie wysyłki

3. Przed złożeniem zamówienia Klient za pomocą Koszyka informowany jest o wybranych produktach, ich ilości, łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. cenie oraz kosztach dostawy towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający.   

4. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień. 

5.  W celu złożenia zamówienia należy:

a) dokonać wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy, wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie. 

 b) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,  co pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego do zapłaty ceny towaru oraz kosztów dostawy, co Zamawiający niniejszym akceptuje.

c) jeżeli ma zostać wystawiona faktura ZW, należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta. Skrót ZW na fakturze oznacza, że dokonywana transakcja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT

d) przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę" Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, która staje się wiążąca dla margarytkaArt  po potwierdzeniu przez Sklep jej otrzymania i warunków umowy

e) Podanie danych Klienta albo odbiorcy towaru z ust. a) jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

f) po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. d). Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. 

 g) Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.

h) Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 i)  Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak zamówionego towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta, że zamówienie nie może być zrealizowane. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

j) W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt i) powyżej następuje:

1a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów
1b) anulowanie całości zamówienia. 

6.  W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

7.  Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Każdy Klient może po zalogowaniu się sprawdzić status realizacji swojego zamówienia.

8.   W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

9. Wszystkie produkty oferowane na stronach sklepu internetowego margarytkaArt.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

10. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury ze stawką ZW. Skrót ZW na fakturze oznacza, że dokonywana transakcja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisami w obligatoryjnych elementach faktury podatnika zwolnionego nie wyszczególniona jest stawka podatku. Zatem nie jest konieczne zamieszczanie jej na fakturze. 

11. Faktury ze stawką ZW w formie papierowej przesyłane są łącznie z zamówionym towarem Zamawiającemu po zaznaczeniu tej opcji przy składaniu zamówienia

§ 5. Czas realizacji zamówień

1.  Przy każdym produkcie podany jest deklarowany czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od otrzymania wpłaty od Kupującego za złożone zamówienie do chwili wysłania towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Uwzględniane są tylko dni robocze.
2.  margarytkaArt Obrusy ozdobne nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
3.   Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki przesyłki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.
4. W przypadku Realizacji Zamówienia "Szyte na wymiar" terminy realizacji ustalane są indywidualnie z Klientem . Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.
5.  W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
6.  Po złożeniu zamówienia przez Klienta, wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a zamówiony towar/towary zostaną ponownie wystawione do sprzedaży.
7.   W przypadku otrzymania wpłaty za anulowane zamówienie:

 • a) następuje realizacja anulowanego zamówienia, jeśli Sklep nadal posiada towar/towary, które były zamówione,
 • b) jeśli Sklep nie posiada już towaru/towarów, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, zwraca przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę maksymalnie w terminie 7 dni roboczych.

§ 6. Modyfikacja Zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu:

 • 1. na produkty "Szyte na wymiar" - do momentu opłacenia zamówienia
 • 2. na pozostałe towary (nie "Szyte na wymiar") - do chwili gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako opłacone (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta) w ciągu 24 godzin od momentu opłacenia Zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć zmiany z części produktów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 niniejszego regulaminu.
 • 3. W przypadku potrzeby modyfikacji zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Klient, w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, powinien skontaktować się ze Sklepem kierując informację o potrzebie edycji zamówienia na adres email:obrusyozdobne@margarytkaart.pl wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian.
 • 4. W przypadku edycji zamówienia cena, jak również koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sklep.

§ 7. Płatności

1.   Klient ma do wyboru formy płatności: przedpłata na konto (przelew bankowy):

 • MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska
 • ul. Skarbka z Gór 23A/2
 • 03-287 Warszawa

numer konta 51 1140 2004 0000 3102 7968 1533 
wpisując w tytule przelewu numer zamówienia lub uzgodnione indywidualne ustalenia przy wyborze opcji "Szyte na wymiar"

 • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
 • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.
 • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.


2.   Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
3.   Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i koszty wysyłki
4.   W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

§ 8. Realizacja zamówienia

1. MargarytkaArt zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego www.margarytkaart.pl przedstawiającej dany produkt informację o deklarowanym terminie wysyłki (tj. ilość dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego.
2. W przypadku realizacji zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków realizacji zamówienia uzgodnionych przez Strony.
 3. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania płatności przez Zamawiającego, 30 dni liczonych od dnia otrzymania Potwierdzenia przez Zamawiającego.
4. W przypadku braku pełnej płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, Sklep ma prawo  do odstąpienia od Umowy.
5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail informacja dotycząca przebiegu realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep wysyła informację o zrealizowaniu zamówienia (status zamówienia).

§ 9. Wysyłka towaru

1.   Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Klienta adres dostawy zamówienia.
2.   Wysyłka towaru następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w określonych przedziałach czasowych. Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie, chyba że za dodatkową dopłatą.
3.   Sklep przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach produktów oraz na potwierdzeniu zamówienia.
4.   W wyniku siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Sklepu, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.
5.   W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej z winy Klienta, Sklep dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku dwukrotnego nieodebrania zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacji konta Klienta w Serwisie). W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi płatność za towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sklep zmuszony był ponieść.
6.   Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń ze Sklepem. Informacje o kosztach dostawy dostępne są każdorazowo na stronie przedmiotu po dodaniu towaru do „Koszyka”.
7.   Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku gdy Klient zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika innego niż stale współpracujący ze Sklepem, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Sklep przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.
8.   Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
9.   W przypadku gdy zamówienie jest dostarczane na koszt Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy przesyłki.
10.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi pocztowe jest określona przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia tego rodzaju usług; w szczególności: to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania (zgodnie z art. 65 ustawy – Prawo przewozowe). Sklep NIE ŚWIADCZY usług pocztowych , w związku z tym nie przyjmuje także odpowiedzialności za ich świadczenie przez podmioty trzecie.
11.   W wypadku nieotrzymania przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej w czasie dłuższym jak siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, prosimy skontaktować się z nami pod adresem: obrusyozdobne@margarytkaart.pl podając nr zamówienia i dane adresowe. W odpowiedzi prześlemy szczegółowe informacje o wysyłce: datę nadania, nr przesyłki i adres wysyłki.
12.   Jeśli przesyłka dwukrotnie awizowana nie zostanie odebrana przez Klienta (adresata) od daty otrzymania awizo, zostaje zwrócona do nadawcy (Sklepu). Za czynności związane ze zwrotem przesyłki Poczta Polska żąda uiszczenia opłaty przez nadawcę. Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów przez Sklep związanych ze zwrotem przesyłki i ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty pocztowej wynosi dwu krotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do Sklepu, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie Sklep zastrzega sobie prawo komisyjnego zniszczenia zawartości przesyłki

§ 10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1.   Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

 • a) kontaktując się za pośrednictwem email: obrusyozdobne@margarytkaart.pl
 • b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego margarytkaart.pl.

2.  Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a także stosuje się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym margarytkaart
w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów  od dnia doręczenia towaru Zamawiającemu.

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wystarczy wypełnienie i wysłanie formularza odstąpienia od umowy:  Formularz odstąpienia od umowy 
na adres email: obrusyozdobne@margarytkaart.pl lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
margarytkaArt Obrusy ozdobne
Ogrodów Działkowych 24 
05-200 Wołomin 

5. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe 

6. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca lub Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8.   W wyniku odstąpienia od umowy Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

9.   Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

 10. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność na wskazane przez Niego konto (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa poniżej) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności,  o której mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem.                                                               

11. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

12. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty w związku z ich odesłaniem.

13.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

 • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 3) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 § 11. Reklamacje

1. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:

 • zostać wysłana na adres e-mail Sprzedawcy:  obrusyozdobne@margarytkaart.pl (wzór protokołu reklamacyjnego  - Formularz reklamacyjny); złożona w formie pisemnej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego pocztą na adres korespondencyjny:
  margarytkaArt Obrusy ozdobne
  Ogrodów Działkowych 24 
  05-200 Wołomin 
 • określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego
 • zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu,  fakturę)
 • wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail
 • zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna

4. Reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji Klient odsyła na swój koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym lub paczką ekonomiczną na adres korespondencyjny:
margarytkaArt Obrusy ozdobne
Ogrodów Działkowych 24 
05-200 Wołomin 

5.   Procedura reklamacyjna kończy się:

 • a) uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów lub wymianę towaru na wolny od wad.
 • b) odmowa uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Sklepu do właściwego Sądu m.st. Warszawy

6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłączona jest w stosunkach Sprzedawcy z przedsiębiorcami czyli z Klientami, którzy nie są Konsumentami.

7. Zawarte w § 11 postanowienia 1-6 dotyczące Konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 12. Zwrot należności Klientom

1.   Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją
 • b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem
 • c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2.   Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
3.   W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklepowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
4.   W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 13. Ochrona prywatności

1.   Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia Dane osobowe.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.  08.  1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
2.   Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 § 14. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Klientów, jest Sprzedawca/Usługodawca.
2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: obrusyozdobne@margarytkaart.pl
3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w https://margarytkaart.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/7, która stanowi integralną część Regulaminu i znajduje się na stronie internetowej www.margarytkaArt.pl

§ 15. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.margarytkaArt.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca. 
2. Wszelka korespondencja kierowana do Sprzedawcy powinna być adresowana na adres korespondencyjny podany w Postanowieniach Ogólnych niniejszego Regulaminu tj. :
margarytkaArt Obrusy ozdobne
Ogrodów Działkowych 24 
05-200 Wołomin lub elektronicznie na adres e-mail: obrusyozdobne@margarytkaart.pl

§ 16.  Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej margarytkaart.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.  08.  1997 r. o ochronie danych osobowych

§ 17. Postanowienia końcowe

1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska 
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania margarytkaart.pl.
5.  Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 r. ,poz.271 z późn. zm.).
7.   Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie margarytkaart.pl. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Korzystanie z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3: Formularz reklamacyjny

Załącznik nr 4: Pouczenie o rekamacjach

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl