Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
margarytkaArt

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy margarytkaart.pl działający pod adresem margarytkaart.pl prowadzony przez Małgorzatę Filutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska, z siedzibą:

 • 03-287 Warszawa
 • ul. Skarbka z Gór 23A/2
 • nr NIP: 1180041804
 • nr REGON:010926161

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej:

telefonicznie:

605694045
pisemnie na adres:

 • margarytkaArt
 • Ogrodów Działkowych 24
 • 05-200 Wołomin

Słowniczek

 • Sklep - prowadzony przez margarytkaArt Małgorzata Filutowska działający pod adresem: margarytkaart.pl, sprzedający towary nowe za pośrednictwem Internetu.
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.
 • Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
 • Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje dotyczące produktu
 • Produkt/towar – przedmiot zamówienia.
 • Koszyk – zakładka, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, formy płatności.
 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
 • Serwis – portal internetowy znajdujący się pod adresem margarytkaart.pl
 • Regulamin - niniejszy Regulamin.

§1 Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego margarytkaart.pl, składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.  Sklep margarytkaArt. prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż detaliczną. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie margarytkaart.pl

3.   Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych komputera:

 • a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 • b. Procesor: 1 GHz
 • c. RAM: 1 GB pamięci RAM
 • d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 • e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
 • f. Sterowanie: klawiatura, mysz
 • g. Opcjonalnie: słuchawki
 • h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 • i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)


4.   Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5.   MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego margarytkaart.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego margarytkaart.pl z infrastrukturą techniczną Klienta
6.   Dokonując rejestracji Klient zawiera ze Sklepem umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Serwisie Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Rejestracja

1.   W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2.   Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z Serwisu są nieodpłatne.
3.   Po zarejestrowaniu się każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4.   W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres obrusyozdobne@margarytkaart.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
5.   Na swoim koncie każdy Klient może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją newslettera oraz danymi osobowymi.

§ 3 Informacje o towarach

1.  Informacje o towarach dostępnych w asortymencie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.  Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęć zamieszczonych na stronie margarytkaart.pl , co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. margarytkaArt nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Serwisie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie różnice w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 2 cm.
3.   Wszystkie ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu są podawane w złotych polskich, są cenami brutto, nie zawierają kosztów dostawy.
4.   Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości, wagi i wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w „koszyku” przed złożeniem zamówienia przez Klienta
5.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.   Zamówienia można składać przez stronę margarytkaart.pl
na produkty dostępne w asortymencie Sklepu 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę:

 • a) bez koniecznego logowania jako Klient nie zarejestrowany
 • b) za pośrednictwem logowania jako Klient zarejestrowany poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu margarytkaart.pl


2.  W celu złożenia zamówienia należy:

 • a) dokonać wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy, wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 • b) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 • c) jeżeli ma zostać wystawiony rachunek, wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane Klienta
 • d) przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę" Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, która staje się wiążąca dla margarytkaArt po potwierdzeniu przez Sklep jej otrzymania i warunków umowy
 • e) po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. d. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do każdej przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon.
 • f) Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 • g) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt f powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu e powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 • h) W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt f powyżej
 • 1a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów
 • 1b)anulowanie całości zamówienia

3.   W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
4.   Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Każdy Klient może po zalogowaniu się sprawdzić status realizacji swojego zamówienia.
5.   W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§5 Czas realizacji zamówień

1.  Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od otrzymania wpłaty od Kupującego za złożone zamówienie na konto Sklepu do chwili wysłania towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Uwzględniane są tylko dni robocze.
2.  margarytkaArt nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
3.   Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki przesyłki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.
4.   W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
5.   Po złożeniu zamówienia przez Klienta, wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a zamówiony towar/towary zostaną ponownie wystawione do sprzedaży.
6.   W przypadku otrzymania wpłaty za anulowane zamówienie:

 • a) następuje realizacja anulowanego zamówienia, jeśli Sklep nadal posiada towar/towary, które były zamówione,
 • b) jeśli Sklep nie posiada już towaru/towarów, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, zwraca przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę maksymalnie w terminie 7 dni roboczych pomniejszoną o 1,00 zł (koszty przelewu).

§ 6 Płatności

1.   Klient ma do wyboru formy płatności: przedpłata na konto (przelew bankowy):

 • MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska
 • ul. Skarbka z Gór 23A/2
 • 03-287 Warszawa


Nr konta:

 • 51 1140 2004 0000 3102 7968 1533 (mBank)
 • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
 • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.
 • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.


2.   Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
3.   Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę
4.   W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

§ 7 Wysyłka towaru

1.   Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Klienta adres dostawy zamówienia.
2.   Wysyłka towaru następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy.
3.   Sklep przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach produktów oraz na potwierdzeniu zamówienia.
4.   W wyniku siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Sklepu, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.
5.   W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej z winy Klienta, Sklep dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku dwukrotnego nieodebrania zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacji konta Klienta w Serwisie). W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi płatność za towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sklep zmuszony był ponieść.
6.   Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń ze Sklepem. Informacje o kosztach dostawy dostępne są każdorazowo na stronie przedmiotu po dodaniu towaru do „Koszyka”.
7.   Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku gdy Klient zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika innego niż stale współpracujący ze Sklepem, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Sklep przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.
8.   Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
9.   W przypadku gdy zamówienie jest dostarczane na koszt Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy przesyłki.
10.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi pocztowe jest określona przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia tego rodzaju usług; w szczególności: to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania (zgodnie z art. 65 ustawy – Prawo przewozowe). Sklep NIE ŚWIADCZY usług pocztowych , w związku z tym nie przyjmuje także odpowiedzialności za ich świadczenie przez podmioty trzecie.
11.   W wypadku nieotrzymania przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej w czasie dłuższym jak siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, prosimy skontaktować się z nami pod adresem: obrusyozdobne@margarytkaart.pl podając nr zamówienia i dane adresowe. W odpowiedzi prześlemy szczegółowe informacje o wysyłce: datę nadania, nr przesyłki i adres wysyłki.
12.   Jeśli przesyłka dwukrotnie awizowana nie zostanie odebrana przez adresata od daty otrzymania awizo, zostaje zwrócona do nadawcy (Sklepu). Za czynności związane ze zwrotem przesyłki Poczta Polska żąda uiszczenia opłaty przez nadawcę. Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów przez Sklep związanych ze zwrotem przesyłki i ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty pocztowej wynosi dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do Sklepu, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie Sklep zastrzega sobie prawo komisyjnego zniszczenia zawartości przesyłki.

§ 8 Reklamacje

1.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu
2.  Klient lub Konsument przed odebraniem przesyłki od listonosza powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane powinno się nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu złożenia reklamacji.
3.   Reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta i zakupionego towaru, dowód zakupu, wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz żądanie obniżenia ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni lub zobowiąże się wymienić rzecz na rzecz wolną od wad lub usunąć wadę. Konsument może zamiast oferowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad towaru, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
4.   Reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji Klient odsyła na swój koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym lub paczką ekonomiczną na adres: margarytkaArt Skarbka z Gór 23A/2, 03-287 Warszawa
5.   Procedura reklamacyjna kończy się: a) uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów lub wymianę towaru na wolny od wad. b) odmowa uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Sklepu do właściwego Sądu.

6.   Reklamację przesyłki (niedostarczenie przez Pocztę Polską) Sklep może przyjąć od Klienta po upływie 14 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez Pocztę Polską.
7.   Reklamację przesyłki (niedostarczenie przez Firmę kurierską) Sklep może przyjąć od Klienta po upływie 3 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Firmy kurierskiej. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez Firmę kurierską.

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1.   Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

 • a) kontaktując się za pośrednictwem email: obrusyozdobne@margarytkaart.pl
 • b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego margarytkaart.pl.


2.   Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym margarytkaart.pl
w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

 • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.


3.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

 • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • 3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 4) Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 • 5.   Formularz odstąpienia od umowy na postawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), należy wypełnić i odesłać wypełnione oświadczenie na adres: margarytkaArt. Skarbka z Gór 23A/2 03-287 Warszawa oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Wzór oświadczenia znajdujący się pod linkiem :
 • Formularz odstąpienia od umowy 
 • tylko w przypadku chęci odstąpienie od umowy.
  6.   W wyniku odstąpienia od umowy Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7.   Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.
  8.   Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 10 Zwrot należności Klientom

1.   Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją
 • b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem
 • c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2.   Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
3.   W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklepowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
4.   W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 11 Ochrona prywatności

1.   Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia Dane osobowe.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.  08.  1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
2.   Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

§12 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej margarytkaart.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.  08.  1997 r. o ochronie danych osobowych

§13 Postanowienia końcowe

1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MargarytkaArt Obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska 

2.  Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania margarytkaart.pl.
5.  Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
7.   Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie margarytkaart.pl. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
9.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl